พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 7 สิงหาคม 2019 / สินค้าวางจำหน่าย มิถุนายน 2020

3,350 BAHT
พรีออเดอร์

Specifications
Pre-painted Complete Figure
Scale: 1/8
Size: Approx. H230mm
Material: ABS & PVC

[Set Contents]
-Main figure
-Base
Details
Sculptor: Sato, Takuya Ichihashi
Paintwork: Sakura
Planning/Production: Good Smile Company

A scale figure based on an all-new official illustration!
From the popular anime series "YURI!!! On ICE" comes scale figures of Victor Nikiforov and Yuri Katsuki (sold separately) based on an all-new official illustration. The detailed wrinkles and shadows of Victor's rough shirt and jeans outfit have been carefully recreated. Be sure to add the charming and fit Victor to your collection!

q select pid from dex_product where pid<>'22847' and ( pcharacter='477' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23216,17472,23207,18666,23213,22845,22846,23208,23215,18238,23211,23209,16450,13777,12826,14187,13360,23210 Array ( [0] => 23216 [1] => 17472 [2] => 23207 [3] => 18666 [4] => 23213 [5] => 22845 [6] => 22846 [7] => 23208 [8] => 23215 [9] => 18238 [10] => 23211 [11] => 23209 [12] => 16450 [13] => 13777 [14] => 12826 [15] => 14187 [16] => 13360 [17] => 23210 )