พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 7 สิงหาคม 2019 / สินค้าวางจำหน่าย มิถุนายน 2020

7,850 BAHT
พรีออเดอร์

Specifications
Pre-painted Complete Figure
Scale: 1/8
Size: Yuri Katsuki: Approx. 220mm / Victor Nikiforov: Approx. 230mm / Makkachin: Approx. 100mm / Duplicate Printed Genga (w/Frame): H305 x W395mm
Material: ABS & PVC

[Set Contents]
-Yuri Katsuki
-Victor Nikiforov
-Makkachin
-Framed Illustration
-Base
Details
Sculptor: Yuri & Victor: Sato, Takuya Ichihashi / Makkachin: Just
Paintwork: Sakura
Planning/Production: Good Smile Company

Scale figures based on an all-new official illustration!
From the popular anime series "YURI!!! On ICE" comes scale figures of Yuri Katsuki and Victor Nikiforov based on an all-new official illustration. The Premium Box includes a figure of Makkachin in the same scale, as well as a framed copy of the official illustration specially drawn to be used as a reference for the figure.

The characters have been recreated in dynamic poses, with particular attention taken to sculpting the wrinkles of their clothes and windblown hair with as much detail as possible. Be sure to add Yuri, Victor and Makkachin to your collection!

q select pid from dex_product where pid<>'22845' and ( pcharacter='477' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18666,14187,14185,23208,23207,23216,14186,23209,22847,13360,23217,23212,13777,22846,18506,12826,23214,23215 Array ( [0] => 18666 [1] => 14187 [2] => 14185 [3] => 23208 [4] => 23207 [5] => 23216 [6] => 14186 [7] => 23209 [8] => 22847 [9] => 13360 [10] => 23217 [11] => 23212 [12] => 13777 [13] => 22846 [14] => 18506 [15] => 12826 [16] => 23214 [17] => 23215 )