มีสินค้า

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22844' and ( pcharacter='42' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2154,5034,22408,2155,2161,11340,2153,2159,2152,24008,2157,10640,2151,22437,7324,2158 Array ( [0] => 2154 [1] => 5034 [2] => 22408 [3] => 2155 [4] => 2161 [5] => 11340 [6] => 2153 [7] => 2159 [8] => 2152 [9] => 24008 [10] => 2157 [11] => 10640 [12] => 2151 [13] => 22437 [14] => 7324 [15] => 2158 )