มีสินค้า

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22844' and ( pcharacter='42' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5034,22437,10640,11340,2158,2152,22408,2151,2155,2159,2161,2157,2154,7324,2153 Array ( [0] => 5034 [1] => 22437 [2] => 10640 [3] => 11340 [4] => 2158 [5] => 2152 [6] => 22408 [7] => 2151 [8] => 2155 [9] => 2159 [10] => 2161 [11] => 2157 [12] => 2154 [13] => 7324 [14] => 2153 )