มีสินค้า

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22843' and ( pcharacter='86' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2302,7779,2301,22840,2300,8951,2303,2305,2304,21401,24009,18722 Array ( [0] => 2302 [1] => 7779 [2] => 2301 [3] => 22840 [4] => 2300 [5] => 8951 [6] => 2303 [7] => 2305 [8] => 2304 [9] => 21401 [10] => 24009 [11] => 18722 )