มีสินค้า

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22842' and ( pcharacter='41' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2620,7246,2623,21843,9409,3944,7325,2621 Array ( [0] => 2620 [1] => 7246 [2] => 2623 [3] => 21843 [4] => 9409 [5] => 3944 [6] => 7325 [7] => 2621 )