มีสินค้า

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22842' and ( pcharacter='41' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21843,24006,7325,3944,2620,2621,9409,7246,2623 Array ( [0] => 21843 [1] => 24006 [2] => 7325 [3] => 3944 [4] => 2620 [5] => 2621 [6] => 9409 [7] => 7246 [8] => 2623 )