มีสินค้า

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22841' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22547,19582,19600,16596,19807,16549,19592,16591,16588,19590,23295,16567,19580,16545,19611,21280,16595,23682 Array ( [0] => 22547 [1] => 19582 [2] => 19600 [3] => 16596 [4] => 19807 [5] => 16549 [6] => 19592 [7] => 16591 [8] => 16588 [9] => 19590 [10] => 23295 [11] => 16567 [12] => 19580 [13] => 16545 [14] => 19611 [15] => 21280 [16] => 16595 [17] => 23682 )