มีสินค้า

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22841' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16546,16559,19598,22301,19022,16557,23580,16594,16580,16591,21842,16555,19609,19586,21409,19580,16552,21280 Array ( [0] => 16546 [1] => 16559 [2] => 19598 [3] => 22301 [4] => 19022 [5] => 16557 [6] => 23580 [7] => 16594 [8] => 16580 [9] => 16591 [10] => 21842 [11] => 16555 [12] => 19609 [13] => 19586 [14] => 21409 [15] => 19580 [16] => 16552 [17] => 21280 )