สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22840' and ( pcharacter='86' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2304,2303,24797,7779,18722,24009,21401,2302,22843,8951,24933,2301,2300,2305 Array ( [0] => 2304 [1] => 2303 [2] => 24797 [3] => 7779 [4] => 18722 [5] => 24009 [6] => 21401 [7] => 2302 [8] => 22843 [9] => 8951 [10] => 24933 [11] => 2301 [12] => 2300 [13] => 2305 )