สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22840' and ( pcharacter='86' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2301,8951,7779,2300,2304,2302,18722,2305,2303,21401,22843 Array ( [0] => 2301 [1] => 8951 [2] => 7779 [3] => 2300 [4] => 2304 [5] => 2302 [6] => 18722 [7] => 2305 [8] => 2303 [9] => 21401 [10] => 22843 )