สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22840' and ( pcharacter='86' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2302,2305,8951,24009,18722,7779,22843,2304,2301,21401,2300,2303 Array ( [0] => 2302 [1] => 2305 [2] => 8951 [3] => 24009 [4] => 18722 [5] => 7779 [6] => 22843 [7] => 2304 [8] => 2301 [9] => 21401 [10] => 2300 [11] => 2303 )