สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22840' and ( pcharacter='86' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2302,22843,2303,8951,2304,24009,2305,21401,18722,2301,2300,7779 Array ( [0] => 2302 [1] => 22843 [2] => 2303 [3] => 8951 [4] => 2304 [5] => 24009 [6] => 2305 [7] => 21401 [8] => 18722 [9] => 2301 [10] => 2300 [11] => 7779 )