สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22839' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8755,8743,19967,8722,9912,8725,17677,11089,9910,9901,9900,8744,8726,8746,17699,11086,9895,8747 Array ( [0] => 8755 [1] => 8743 [2] => 19967 [3] => 8722 [4] => 9912 [5] => 8725 [6] => 17677 [7] => 11089 [8] => 9910 [9] => 9901 [10] => 9900 [11] => 8744 [12] => 8726 [13] => 8746 [14] => 17699 [15] => 11086 [16] => 9895 [17] => 8747 )