สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22839' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13157,21229,9898,11095,8730,9914,9901,9903,22815,11452,8725,8761,9913,22457,11486,11088,11086,20091 Array ( [0] => 13157 [1] => 21229 [2] => 9898 [3] => 11095 [4] => 8730 [5] => 9914 [6] => 9901 [7] => 9903 [8] => 22815 [9] => 11452 [10] => 8725 [11] => 8761 [12] => 9913 [13] => 22457 [14] => 11486 [15] => 11088 [16] => 11086 [17] => 20091 )