สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22839' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9908,17184,11086,21230,8736,21229,8756,9894,20953,8723,22815,22014,8733,10559,15565,11095,8737,9916 Array ( [0] => 9908 [1] => 17184 [2] => 11086 [3] => 21230 [4] => 8736 [5] => 21229 [6] => 8756 [7] => 9894 [8] => 20953 [9] => 8723 [10] => 22815 [11] => 22014 [12] => 8733 [13] => 10559 [14] => 15565 [15] => 11095 [16] => 8737 [17] => 9916 )