พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 22 มิถุนายน 2019 / สินค้าวางจำหน่าย สิงหาคม 2019

630 BAHT

Set of 4
Size: Clip: Approx. L40mm x W35mm (each clip)
Material: Clip: PC / Metal Part: Iron

q select pid from dex_product where pid<>'22834' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2884,5404,1464,18944,16126,5705,9181,21591,9759,204,7199,6573,8252,21792,21163,22752,19086,12460 Array ( [0] => 2884 [1] => 5404 [2] => 1464 [3] => 18944 [4] => 16126 [5] => 5705 [6] => 9181 [7] => 21591 [8] => 9759 [9] => 204 [10] => 7199 [11] => 6573 [12] => 8252 [13] => 21792 [14] => 21163 [15] => 22752 [16] => 19086 [17] => 12460 )