พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 26 มิถุนายน 2019 / สินค้าวางจำหน่าย กันยายน 2019

2,275 BAHT
พรีออเดอร์

10 Packs/Box
Size: Approx. 50mm x Approx. 85mm
Includes: Ballchain, Cleaner

 

All 10 types can be collected by purchasing 1 BOX.

Lineup:
-Atsushi Nakajima
-Michizo Tachihara
-Katai Tayama
-Motojiro Kajii
-Ichiyou Higuchi
-Gin
-Chuya Nakahara
-Kouyou Ozaki
-Ryuro Hirotsu
-Fyodor D

 

Product : SK Japan

q select pid from dex_product where pid<>'22829' and ( pcharacter='248' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20280,21802,11377,20282,21806,11390,18136,19443,19442,20281,21804,21805,22469,11413,17236,11814,11815,16098 Array ( [0] => 20280 [1] => 21802 [2] => 11377 [3] => 20282 [4] => 21806 [5] => 11390 [6] => 18136 [7] => 19443 [8] => 19442 [9] => 20281 [10] => 21804 [11] => 21805 [12] => 22469 [13] => 11413 [14] => 17236 [15] => 11814 [16] => 11815 [17] => 16098 )