มีสินค้า

880 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'22817' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12053,10327,809,4805,22868,4810,1055,5198,5827,12773,4814,21559,1181,4996,815,7063,10005,21560 Array ( [0] => 12053 [1] => 10327 [2] => 809 [3] => 4805 [4] => 22868 [5] => 4810 [6] => 1055 [7] => 5198 [8] => 5827 [9] => 12773 [10] => 4814 [11] => 21559 [12] => 1181 [13] => 4996 [14] => 815 [15] => 7063 [16] => 10005 [17] => 21560 )