มีสินค้า

880 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'22817' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3069,3593,1617,1056,7792,5063,4999,810,4573,4996,12226,21560,22230,10005,22868,12773,7063,5827 Array ( [0] => 3069 [1] => 3593 [2] => 1617 [3] => 1056 [4] => 7792 [5] => 5063 [6] => 4999 [7] => 810 [8] => 4573 [9] => 4996 [10] => 12226 [11] => 21560 [12] => 22230 [13] => 10005 [14] => 22868 [15] => 12773 [16] => 7063 [17] => 5827 )