สินค้าเหลือน้อย

1,100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22816' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7256,5551,7210,5558,6112,7209,8546,5873,7208,6293,23297,6058,22555,5722,20040,5559,6693,8477 Array ( [0] => 7256 [1] => 5551 [2] => 7210 [3] => 5558 [4] => 6112 [5] => 7209 [6] => 8546 [7] => 5873 [8] => 7208 [9] => 6293 [10] => 23297 [11] => 6058 [12] => 22555 [13] => 5722 [14] => 20040 [15] => 5559 [16] => 6693 [17] => 8477 )