สินค้าเหลือน้อย

1,100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22816' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5722,5560,6436,6865,6949,21222,8546,6057,6694,11167,6293,5724,7208,8477,6056,6945,22811,6946 Array ( [0] => 5722 [1] => 5560 [2] => 6436 [3] => 6865 [4] => 6949 [5] => 21222 [6] => 8546 [7] => 6057 [8] => 6694 [9] => 11167 [10] => 6293 [11] => 5724 [12] => 7208 [13] => 8477 [14] => 6056 [15] => 6945 [16] => 22811 [17] => 6946 )