สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22815' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9916,8756,8729,8760,8747,17701,8748,8755,10828,8724,19648,20947,11086,8730,19966,8727,9911,11486 Array ( [0] => 9916 [1] => 8756 [2] => 8729 [3] => 8760 [4] => 8747 [5] => 17701 [6] => 8748 [7] => 8755 [8] => 10828 [9] => 8724 [10] => 19648 [11] => 20947 [12] => 11086 [13] => 8730 [14] => 19966 [15] => 8727 [16] => 9911 [17] => 11486 )