สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22815' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9902,11094,8727,9899,8763,10752,19966,8762,21230,8738,10560,8761,11486,8750,10547,20947,22457,10232 Array ( [0] => 9902 [1] => 11094 [2] => 8727 [3] => 9899 [4] => 8763 [5] => 10752 [6] => 19966 [7] => 8762 [8] => 21230 [9] => 8738 [10] => 10560 [11] => 8761 [12] => 11486 [13] => 8750 [14] => 10547 [15] => 20947 [16] => 22457 [17] => 10232 )