สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22815' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8727,9910,8745,13053,8724,8728,9898,19966,11091,10753,8753,8733,9907,10561,9901,11486,9912,8723 Array ( [0] => 8727 [1] => 9910 [2] => 8745 [3] => 13053 [4] => 8724 [5] => 8728 [6] => 9898 [7] => 19966 [8] => 11091 [9] => 10753 [10] => 8753 [11] => 8733 [12] => 9907 [13] => 10561 [14] => 9901 [15] => 11486 [16] => 9912 [17] => 8723 )