สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22815' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17184,8738,22839,8764,10547,8731,11087,19648,9913,13157,10753,9900,9904,17677,8723,8756,11095,8736 Array ( [0] => 17184 [1] => 8738 [2] => 22839 [3] => 8764 [4] => 10547 [5] => 8731 [6] => 11087 [7] => 19648 [8] => 9913 [9] => 13157 [10] => 10753 [11] => 9900 [12] => 9904 [13] => 17677 [14] => 8723 [15] => 8756 [16] => 11095 [17] => 8736 )