มีสินค้า

1,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22813' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16565,16569,22221,16546,19582,16595,22376,16557,16548,16578,19607,20625,24391,16554,22294,22301,19022,16587 Array ( [0] => 16565 [1] => 16569 [2] => 22221 [3] => 16546 [4] => 19582 [5] => 16595 [6] => 22376 [7] => 16557 [8] => 16548 [9] => 16578 [10] => 19607 [11] => 20625 [12] => 24391 [13] => 16554 [14] => 22294 [15] => 22301 [16] => 19022 [17] => 16587 )