มีสินค้า

1,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22813' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16569,22459,16553,16582,19599,16593,22455,16567,22376,22294,16587,21280,16579,19607,19577,16578,19587,16581 Array ( [0] => 16569 [1] => 22459 [2] => 16553 [3] => 16582 [4] => 19599 [5] => 16593 [6] => 22455 [7] => 16567 [8] => 22376 [9] => 22294 [10] => 16587 [11] => 21280 [12] => 16579 [13] => 19607 [14] => 19577 [15] => 16578 [16] => 19587 [17] => 16581 )