มีสินค้า

1,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22813' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24019,19543,22838,16570,19610,19600,22376,22455,22301,16574,19604,19597,19609,16566,16575,23295,19588,19587 Array ( [0] => 24019 [1] => 19543 [2] => 22838 [3] => 16570 [4] => 19610 [5] => 19600 [6] => 22376 [7] => 22455 [8] => 22301 [9] => 16574 [10] => 19604 [11] => 19597 [12] => 19609 [13] => 16566 [14] => 16575 [15] => 23295 [16] => 19588 [17] => 19587 )