สินค้าเหลือน้อย

2,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22811' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7323,11047,6112,13054,6057,20040,22976,7210,6436,7857,5722,6144,6947,23297,21720,10546,5551,5725 Array ( [0] => 7323 [1] => 11047 [2] => 6112 [3] => 13054 [4] => 6057 [5] => 20040 [6] => 22976 [7] => 7210 [8] => 6436 [9] => 7857 [10] => 5722 [11] => 6144 [12] => 6947 [13] => 23297 [14] => 21720 [15] => 10546 [16] => 5551 [17] => 5725 )