สินค้าเหลือน้อย

2,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22811' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21506,23296,5873,6056,11167,11025,6111,20040,6899,6436,5558,5557,24017,7256,22555,13982,6827,11168 Array ( [0] => 21506 [1] => 23296 [2] => 5873 [3] => 6056 [4] => 11167 [5] => 11025 [6] => 6111 [7] => 20040 [8] => 6899 [9] => 6436 [10] => 5558 [11] => 5557 [12] => 24017 [13] => 7256 [14] => 22555 [15] => 13982 [16] => 6827 [17] => 11168 )