พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 22 มิถุนายน 2019 / สินค้าวางจำหน่าย กันยายน 2019

1,560 BAHT
1950 BAHT

-Large-capacity daypack that can also be used as a hand-held tote

-A 2way daypack that can also be used as a hand-held tote.
-A3 size large enough to fit in, active in events and shopping!

-Estimated size: (approx) vertical 44 × horizontal 30 × 14cm (content: about 18 liters)
-Material: 100% polyester

q select pid from dex_product where pid<>'22808' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1486,17993,6576,7342,12473,5635,6581,1520,2678,21922,20306,260,19726,6138,4946,6424,10175,2246 Array ( [0] => 1486 [1] => 17993 [2] => 6576 [3] => 7342 [4] => 12473 [5] => 5635 [6] => 6581 [7] => 1520 [8] => 2678 [9] => 21922 [10] => 20306 [11] => 260 [12] => 19726 [13] => 6138 [14] => 4946 [15] => 6424 [16] => 10175 [17] => 2246 )