พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 22 มิถุนายน 2019 / สินค้าวางจำหน่าย สิงหาคม 2019

1,160 BAHT
1450 BAHT
พรีออเดอร์

-[The only thing you can burn is the soul! ]
-Garo Timos T-shirt

-S size: Length 65 cm, width 49 cm, sleeve length 19 cm
-M size: Length 69 cm, width 52 cm, sleeve length 20 cm
-L size: Length 73 cm, width 55 cm, sleeve length 22 cm
-XL size: Length 77 cm, width 58 cm, sleeve length 24 cm

-Material: 100% cotton

  • S , M , L , XL
q select pid from dex_product where pid<>'22806' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1418,1511,2665,4052,5176,22851,6685,5332,15714,7451,6245,15718,22066,5799,15770,7340,9492,15506 Array ( [0] => 1418 [1] => 1511 [2] => 2665 [3] => 4052 [4] => 5176 [5] => 22851 [6] => 6685 [7] => 5332 [8] => 15714 [9] => 7451 [10] => 6245 [11] => 15718 [12] => 22066 [13] => 5799 [14] => 15770 [15] => 7340 [16] => 9492 [17] => 15506 )