มีสินค้า

390 BAHT
590 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'22786' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4687,17502,20343,16226,22898,13854,22359,4095,16142,19826,6395,8034,2201,20038,22679,10534,342,341 Array ( [0] => 4687 [1] => 17502 [2] => 20343 [3] => 16226 [4] => 22898 [5] => 13854 [6] => 22359 [7] => 4095 [8] => 16142 [9] => 19826 [10] => 6395 [11] => 8034 [12] => 2201 [13] => 20038 [14] => 22679 [15] => 10534 [16] => 342 [17] => 341 )