มีสินค้า

390 BAHT
590 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'22786' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4399,2899,5950,23538,22266,22899,5114,10054,16225,14084,20035,13931,8485,21160,21787,13870,19985,13574 Array ( [0] => 4399 [1] => 2899 [2] => 5950 [3] => 23538 [4] => 22266 [5] => 22899 [6] => 5114 [7] => 10054 [8] => 16225 [9] => 14084 [10] => 20035 [11] => 13931 [12] => 8485 [13] => 21160 [14] => 21787 [15] => 13870 [16] => 19985 [17] => 13574 )