มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22768' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11408,19907,14281,21005,14264,5898,11531,19922,17399,15276,14305,13798,23336,15267,16921,15255,15281,15271 Array ( [0] => 11408 [1] => 19907 [2] => 14281 [3] => 21005 [4] => 14264 [5] => 5898 [6] => 11531 [7] => 19922 [8] => 17399 [9] => 15276 [10] => 14305 [11] => 13798 [12] => 23336 [13] => 15267 [14] => 16921 [15] => 15255 [16] => 15281 [17] => 15271 )