พรีออเดอร์

1,000 BAHT
1150 BAHT
พรีออเดอร์

สำหรับผู้ที่สั่งซื้อสินค้าก่อนวันที่ 17 ก.ย. จะได้รับ 2L BROMIDE ขนาด 89 x 127 มม.

App for mobile phone "Love Live! School Idol Festival ALL STARS" collab single. Comes with a music video in CD animation on Blu-ray.

q select pid from dex_product where pid<>'22759' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5811,8088,16845,8379,7016,11192,5831,17576,4887,15220,6082,21468,11135,16611,8210,21057,5104,20803 Array ( [0] => 5811 [1] => 8088 [2] => 16845 [3] => 8379 [4] => 7016 [5] => 11192 [6] => 5831 [7] => 17576 [8] => 4887 [9] => 15220 [10] => 6082 [11] => 21468 [12] => 11135 [13] => 16611 [14] => 8210 [15] => 21057 [16] => 5104 [17] => 20803 )