พรีออเดอร์

1,000 BAHT
1150 BAHT
พรีออเดอร์

สำหรับผู้ที่สั่งซื้อสินค้าก่อนวันที่ 17 ก.ย. จะได้รับ 2L BROMIDE ขนาด 89 x 127 มม.

App for mobile phone "Love Live! School Idol Festival ALL STARS" collab single. Comes with a music video in CD animation on Blu-ray.

q select pid from dex_product where pid<>'22759' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10648,10565,7296,8445,7305,23226,20916,15608,21059,23220,9353,6675,16827,15533,15607,23197,8526,8380 Array ( [0] => 10648 [1] => 10565 [2] => 7296 [3] => 8445 [4] => 7305 [5] => 23226 [6] => 20916 [7] => 15608 [8] => 21059 [9] => 23220 [10] => 9353 [11] => 6675 [12] => 16827 [13] => 15533 [14] => 15607 [15] => 23197 [16] => 8526 [17] => 8380 )