พรีออเดอร์

900 BAHT
1000 BAHT
พรีออเดอร์

สำหรับผู้ที่สั่งซื้อสินค้าก่อนวันที่ 20 ต.ค. จะได้รับ Clear Jacket (ขนาดประมาณ 20 x 20 ซม.

Second album from Nijigasaki Gakuen School Idol Dokokai.

q select pid from dex_product where pid<>'22758' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3180,22883,5658,2381,2825,6659,12472,1294,21337,18461,16119,7260,9768,10862,1450,1701,6648,2029 Array ( [0] => 3180 [1] => 22883 [2] => 5658 [3] => 2381 [4] => 2825 [5] => 6659 [6] => 12472 [7] => 1294 [8] => 21337 [9] => 18461 [10] => 16119 [11] => 7260 [12] => 9768 [13] => 10862 [14] => 1450 [15] => 1701 [16] => 6648 [17] => 2029 )