พรีออเดอร์

สำหรับผู้ที่สั่งซื้อสินค้าก่อนวันที่ 20 ส.ค. จะได้รับ Clear Jacket (ขนาดประมาณ 20 x 20 ซม.)

900 BAHT
1000 BAHT
พรีออเดอร์

Second album from Nijigasaki Gakuen School Idol Dokokai.

q select pid from dex_product where pid<>'22758' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23886,2850,20128,3645,2087,4856,13014,21809,10235,6584,4854,9661,4845,24147,22284,15034,16713,2754 Array ( [0] => 23886 [1] => 2850 [2] => 20128 [3] => 3645 [4] => 2087 [5] => 4856 [6] => 13014 [7] => 21809 [8] => 10235 [9] => 6584 [10] => 4854 [11] => 9661 [12] => 4845 [13] => 24147 [14] => 22284 [15] => 15034 [16] => 16713 [17] => 2754 )