พรีออเดอร์

2,700 BAHT
3000 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22755' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5618,11001,16103,14725,1488,20472,22723,4214,9975,21967,18963,8246,6730,19697,1518,2560,3523,9758 Array ( [0] => 5618 [1] => 11001 [2] => 16103 [3] => 14725 [4] => 1488 [5] => 20472 [6] => 22723 [7] => 4214 [8] => 9975 [9] => 21967 [10] => 18963 [11] => 8246 [12] => 6730 [13] => 19697 [14] => 1518 [15] => 2560 [16] => 3523 [17] => 9758 )