พรีออเดอร์

2,700 BAHT
3000 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22755' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6198,6267,5459,15766,6790,9944,6660,21231,18465,8105,5262,641,6336,21702,24306,19994,6561,15556 Array ( [0] => 6198 [1] => 6267 [2] => 5459 [3] => 15766 [4] => 6790 [5] => 9944 [6] => 6660 [7] => 21231 [8] => 18465 [9] => 8105 [10] => 5262 [11] => 641 [12] => 6336 [13] => 21702 [14] => 24306 [15] => 19994 [16] => 6561 [17] => 15556 )