พรีออเดอร์

900 BAHT
1000 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22754' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22413,1690,1363,1365,22414,23881,10718,1375,3256,13718,15548,22409,1371,15546,14546,1306,1374,23410 Array ( [0] => 22413 [1] => 1690 [2] => 1363 [3] => 1365 [4] => 22414 [5] => 23881 [6] => 10718 [7] => 1375 [8] => 3256 [9] => 13718 [10] => 15548 [11] => 22409 [12] => 1371 [13] => 15546 [14] => 14546 [15] => 1306 [16] => 1374 [17] => 23410 )