พรีออเดอร์

900 BAHT
1000 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22754' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1690,1369,21327,1366,1306,21791,1368,1363,14546,1371,1364,13733,10718,15547,1376,22409,1373,15546 Array ( [0] => 1690 [1] => 1369 [2] => 21327 [3] => 1366 [4] => 1306 [5] => 21791 [6] => 1368 [7] => 1363 [8] => 14546 [9] => 1371 [10] => 1364 [11] => 13733 [12] => 10718 [13] => 15547 [14] => 1376 [15] => 22409 [16] => 1373 [17] => 15546 )