พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

THE IDOLM@STER SideM WORLD TRE@SURE --a new CD series linked to the idol raising live game "IDOLM SideM LIVE ON ST@GE!". The theme for Vol. 8 is Russia. Includes one new location-themed track and one common track throughout the "WORLD TRE@SURE" series. Includes two tracks and one instrumental track. Newly illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'22753' and ( pcharacter='113' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10139,20180,17224,22570,1334,11549,22147,19136,13205,18206,15539,10460,21713,19132,10177,10140,19724,22569 Array ( [0] => 10139 [1] => 20180 [2] => 17224 [3] => 22570 [4] => 1334 [5] => 11549 [6] => 22147 [7] => 19136 [8] => 13205 [9] => 18206 [10] => 15539 [11] => 10460 [12] => 21713 [13] => 19132 [14] => 10177 [15] => 10140 [16] => 19724 [17] => 22569 )