พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

THE IDOLM@STER SideM WORLD TRE@SURE --a new CD series linked to the idol raising live game "IDOLM SideM LIVE ON ST@GE!". The theme for Vol. 8 is Russia. Includes one new location-themed track and one common track throughout the "WORLD TRE@SURE" series. Includes two tracks and one instrumental track. Newly illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'22753' and ( pcharacter='113' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13079,21711,22570,10139,1985,11555,21713,10140,11469,13679,11739,19136,23341,21712,22569,13203,21017,13204 Array ( [0] => 13079 [1] => 21711 [2] => 22570 [3] => 10139 [4] => 1985 [5] => 11555 [6] => 21713 [7] => 10140 [8] => 11469 [9] => 13679 [10] => 11739 [11] => 19136 [12] => 23341 [13] => 21712 [14] => 22569 [15] => 13203 [16] => 21017 [17] => 13204 )