พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

THE IDOLM@STER SideM WORLD TRE@SURE --a new CD series linked to the idol raising live game "IDOLM SideM LIVE ON ST@GE!". The theme for Vol. 8 is Russia. Includes one new location-themed track and one common track throughout the "WORLD TRE@SURE" series. Includes two tracks and one instrumental track. Newly illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'22753' and ( pcharacter='113' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20180,22713,11533,15785,10177,22147,18206,11470,21712,22570,10139,19134,24071,19131,11549,13205,24525,23340 Array ( [0] => 20180 [1] => 22713 [2] => 11533 [3] => 15785 [4] => 10177 [5] => 22147 [6] => 18206 [7] => 11470 [8] => 21712 [9] => 22570 [10] => 10139 [11] => 19134 [12] => 24071 [13] => 19131 [14] => 11549 [15] => 13205 [16] => 24525 [17] => 23340 )