พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22752' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6578,21604,4044,5178,19533,10851,7152,19089,11672,518,5638,23044,6189,1520,1564,9967,6197,20304 Array ( [0] => 6578 [1] => 21604 [2] => 4044 [3] => 5178 [4] => 19533 [5] => 10851 [6] => 7152 [7] => 19089 [8] => 11672 [9] => 518 [10] => 5638 [11] => 23044 [12] => 6189 [13] => 1520 [14] => 1564 [15] => 9967 [16] => 6197 [17] => 20304 )