พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22750' and ( pcharacter='241' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1535,14472,23423,19091,22418,11889,20189,1425,1426,1420,18205,14471,15540,1424,14473,1421,11352,11890 Array ( [0] => 1535 [1] => 14472 [2] => 23423 [3] => 19091 [4] => 22418 [5] => 11889 [6] => 20189 [7] => 1425 [8] => 1426 [9] => 1420 [10] => 18205 [11] => 14471 [12] => 15540 [13] => 1424 [14] => 14473 [15] => 1421 [16] => 11352 [17] => 11890 )