พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22750' and ( pcharacter='241' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1535,20189,1421,11889,11352,11890,15540,19058,22418,18205,1425,1424,19091,1420,14473,1419,1426,14472 Array ( [0] => 1535 [1] => 20189 [2] => 1421 [3] => 11889 [4] => 11352 [5] => 11890 [6] => 15540 [7] => 19058 [8] => 22418 [9] => 18205 [10] => 1425 [11] => 1424 [12] => 19091 [13] => 1420 [14] => 14473 [15] => 1419 [16] => 1426 [17] => 14472 )