พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Features an intro theme song of anime series "Kawaikereba Hentai demo Sukininatte Kuremasuka?" This edition features illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'22748' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21660,5633,17760,21969,16133,5449,20353,6989,6561,22886,14005,22881,3016,19787,22134,4000,5478,2972 Array ( [0] => 21660 [1] => 5633 [2] => 17760 [3] => 21969 [4] => 16133 [5] => 5449 [6] => 20353 [7] => 6989 [8] => 6561 [9] => 22886 [10] => 14005 [11] => 22881 [12] => 3016 [13] => 19787 [14] => 22134 [15] => 4000 [16] => 5478 [17] => 2972 )