พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Features an intro theme song of anime series "Kawaikereba Hentai demo Sukininatte Kuremasuka?" This edition features illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'22748' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9292,8291,18602,486,22276,217,7340,10143,10854,3941,22589,23552,1485,22429,6655,22492,9424,4222 Array ( [0] => 9292 [1] => 8291 [2] => 18602 [3] => 486 [4] => 22276 [5] => 217 [6] => 7340 [7] => 10143 [8] => 10854 [9] => 3941 [10] => 22589 [11] => 23552 [12] => 1485 [13] => 22429 [14] => 6655 [15] => 22492 [16] => 9424 [17] => 4222 )