ชีวิตประจำวันและความสัมพันธ์ของเหล่าหนุ่มดาบในมุมมองที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน ด้วยการถ่ายทอดจากนักเขียนหลากสไตล์ที่แฟนๆ โทเคนรันบุไม่ควรพลาด!

  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'22715' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6604,19253,16126,19479,9123,14555,9791,3382,19738,25214,25030,24715,5923,3204,1431,5636,24141,6260 Array ( [0] => 6604 [1] => 19253 [2] => 16126 [3] => 19479 [4] => 9123 [5] => 14555 [6] => 9791 [7] => 3382 [8] => 19738 [9] => 25214 [10] => 25030 [11] => 24715 [12] => 5923 [13] => 3204 [14] => 1431 [15] => 5636 [16] => 24141 [17] => 6260 )