สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'22710' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19309,18356,19838,4755,5941,22367,14735,18116,21148,19417,5870,13379,18650,22490,14171,21536,16164,13477 Array ( [0] => 19309 [1] => 18356 [2] => 19838 [3] => 4755 [4] => 5941 [5] => 22367 [6] => 14735 [7] => 18116 [8] => 21148 [9] => 19417 [10] => 5870 [11] => 13379 [12] => 18650 [13] => 22490 [14] => 14171 [15] => 21536 [16] => 16164 [17] => 13477 )