มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22709' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13406,13477,8654,8428,16433,14720,13403,21537,15694,11284,11721,9984,7379,10059,13385,22991,16436,5520 Array ( [0] => 13406 [1] => 13477 [2] => 8654 [3] => 8428 [4] => 16433 [5] => 14720 [6] => 13403 [7] => 21537 [8] => 15694 [9] => 11284 [10] => 11721 [11] => 9984 [12] => 7379 [13] => 10059 [14] => 13385 [15] => 22991 [16] => 16436 [17] => 5520 )