สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'22707' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14720,21147,18763,5871,16324,14765,11721,14726,14170,21538,13391,18362,9984,21276,18358,19415,20591,8650 Array ( [0] => 14720 [1] => 21147 [2] => 18763 [3] => 5871 [4] => 16324 [5] => 14765 [6] => 11721 [7] => 14726 [8] => 14170 [9] => 21538 [10] => 13391 [11] => 18362 [12] => 9984 [13] => 21276 [14] => 18358 [15] => 19415 [16] => 20591 [17] => 8650 )