มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22707' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23038,6434,7841,18138,8649,19837,13407,13401,7850,19428,21535,3475,13405,3210,17324,21277,19424,21537 Array ( [0] => 23038 [1] => 6434 [2] => 7841 [3] => 18138 [4] => 8649 [5] => 19837 [6] => 13407 [7] => 13401 [8] => 7850 [9] => 19428 [10] => 21535 [11] => 3475 [12] => 13405 [13] => 3210 [14] => 17324 [15] => 21277 [16] => 19424 [17] => 21537 )