มีสินค้า

390 BAHT
490 BAHT
add to cart

  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'22699' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21,2215,834,19815,21846,68,10032,8047,10093,22690,13956,18323,5108,4415,20570,9580,13784,21847 Array ( [0] => 21 [1] => 2215 [2] => 834 [3] => 19815 [4] => 21846 [5] => 68 [6] => 10032 [7] => 8047 [8] => 10093 [9] => 22690 [10] => 13956 [11] => 18323 [12] => 5108 [13] => 4415 [14] => 20570 [15] => 9580 [16] => 13784 [17] => 21847 )