มีสินค้า

390 BAHT
490 BAHT
add to cart

  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'22699' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8009,14504,21585,23858,20390,337,19833,22488,20454,4871,19828,11717,21574,8045,21730,4416,10866,22257 Array ( [0] => 8009 [1] => 14504 [2] => 21585 [3] => 23858 [4] => 20390 [5] => 337 [6] => 19833 [7] => 22488 [8] => 20454 [9] => 4871 [10] => 19828 [11] => 11717 [12] => 21574 [13] => 8045 [14] => 21730 [15] => 4416 [16] => 10866 [17] => 22257 )