มีสินค้า

390 BAHT
490 BAHT
add to cart

  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'22698' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1798,4872,23019,2210,14625,14957,2174,13916,18165,16012,336,22486,10772,9820,9579,22685,14094,330 Array ( [0] => 1798 [1] => 4872 [2] => 23019 [3] => 2210 [4] => 14625 [5] => 14957 [6] => 2174 [7] => 13916 [8] => 18165 [9] => 16012 [10] => 336 [11] => 22486 [12] => 10772 [13] => 9820 [14] => 9579 [15] => 22685 [16] => 14094 [17] => 330 )