มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'22687' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10093,8030,16212,24479,17215,10481,4402,23022,1834,2206,4411,2210,20728,13896,20982,22691,4300,18908 Array ( [0] => 10093 [1] => 8030 [2] => 16212 [3] => 24479 [4] => 17215 [5] => 10481 [6] => 4402 [7] => 23022 [8] => 1834 [9] => 2206 [10] => 4411 [11] => 2210 [12] => 20728 [13] => 13896 [14] => 20982 [15] => 22691 [16] => 4300 [17] => 18908 )