มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'22686' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,124,14077,17508,21848,20727,4746,13547,16320,21576,17121,65,9442,19821,13068,18651,6395,13,3533 Array ( [0] => 124 [1] => 14077 [2] => 17508 [3] => 21848 [4] => 20727 [5] => 4746 [6] => 13547 [7] => 16320 [8] => 21576 [9] => 17121 [10] => 65 [11] => 9442 [12] => 19821 [13] => 13068 [14] => 18651 [15] => 6395 [16] => 13 [17] => 3533 )