สินค้าหมด

1,500 BAHT
1690 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'22681' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17497,1817,1847,10483,13863,18764,22311,5213,21629,3533,24547,13784,21014,23538,16186,6,19832,14893 Array ( [0] => 17497 [1] => 1817 [2] => 1847 [3] => 10483 [4] => 13863 [5] => 18764 [6] => 22311 [7] => 5213 [8] => 21629 [9] => 3533 [10] => 24547 [11] => 13784 [12] => 21014 [13] => 23538 [14] => 16186 [15] => 6 [16] => 19832 [17] => 14893 )