สินค้าเหลือน้อย

1,500 BAHT
1690 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22681' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9735,8986,16322,16225,21117,9504,13872,2199,1797,67,21533,15436,22486,6995,18310,6402,8468,21513 Array ( [0] => 9735 [1] => 8986 [2] => 16322 [3] => 16225 [4] => 21117 [5] => 9504 [6] => 13872 [7] => 2199 [8] => 1797 [9] => 67 [10] => 21533 [11] => 15436 [12] => 22486 [13] => 6995 [14] => 18310 [15] => 6402 [16] => 8468 [17] => 21513 )