มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'22677' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21857,16142,9978,11078,16215,19819,18827,17514,10481,18916,44,2202,21853,9639,21269,14514,10359,13068 Array ( [0] => 21857 [1] => 16142 [2] => 9978 [3] => 11078 [4] => 16215 [5] => 19819 [6] => 18827 [7] => 17514 [8] => 10481 [9] => 18916 [10] => 44 [11] => 2202 [12] => 21853 [13] => 9639 [14] => 21269 [15] => 14514 [16] => 10359 [17] => 13068 )