มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'22677' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16213,21586,23832,1811,22719,8032,8867,22878,23005,5956,22488,1852,21729,2204,89,13958,1834,15234 Array ( [0] => 16213 [1] => 21586 [2] => 23832 [3] => 1811 [4] => 22719 [5] => 8032 [6] => 8867 [7] => 22878 [8] => 23005 [9] => 5956 [10] => 22488 [11] => 1852 [12] => 21729 [13] => 2204 [14] => 89 [15] => 13958 [16] => 1834 [17] => 15234 )