มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'22664' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17392,12434,139,21576,3238,15643,2258,13971,16217,18302,22266,2215,8165,21583,9499,4416,11727,23345 Array ( [0] => 17392 [1] => 12434 [2] => 139 [3] => 21576 [4] => 3238 [5] => 15643 [6] => 2258 [7] => 13971 [8] => 16217 [9] => 18302 [10] => 22266 [11] => 2215 [12] => 8165 [13] => 21583 [14] => 9499 [15] => 4416 [16] => 11727 [17] => 23345 )