มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22625' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2149,20497,15643,1797,14498,2895,20580,9524,19814,5956,18309,6401,20567,20572,15234,69,11080,18908 Array ( [0] => 2149 [1] => 20497 [2] => 15643 [3] => 1797 [4] => 14498 [5] => 2895 [6] => 20580 [7] => 9524 [8] => 19814 [9] => 5956 [10] => 18309 [11] => 6401 [12] => 20567 [13] => 20572 [14] => 15234 [15] => 69 [16] => 11080 [17] => 18908 )