สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22625' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11720,20727,76,21897,10600,14165,17145,6,23112,2224,24364,17501,80,2892,13785,8872,2652,1840 Array ( [0] => 11720 [1] => 20727 [2] => 76 [3] => 21897 [4] => 10600 [5] => 14165 [6] => 17145 [7] => 6 [8] => 23112 [9] => 2224 [10] => 24364 [11] => 17501 [12] => 80 [13] => 2892 [14] => 13785 [15] => 8872 [16] => 2652 [17] => 1840 )