มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22624' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12989,6568,21756,14710,21148,14724,15692,10003,11453,17324,13408,22396,10060,8650,9153,18139,9983,17327 Array ( [0] => 12989 [1] => 6568 [2] => 21756 [3] => 14710 [4] => 21148 [5] => 14724 [6] => 15692 [7] => 10003 [8] => 11453 [9] => 17324 [10] => 13408 [11] => 22396 [12] => 10060 [13] => 8650 [14] => 9153 [15] => 18139 [16] => 9983 [17] => 17327 )