มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22624' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11161,19836,14721,13405,13560,21756,18756,5015,6464,5211,19427,13400,22401,22550,4755,18140,19837,19294 Array ( [0] => 11161 [1] => 19836 [2] => 14721 [3] => 13405 [4] => 13560 [5] => 21756 [6] => 18756 [7] => 5015 [8] => 6464 [9] => 5211 [10] => 19427 [11] => 13400 [12] => 22401 [13] => 22550 [14] => 4755 [15] => 18140 [16] => 19837 [17] => 19294 )