สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22623' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11284,20591,7850,13042,24694,19421,19430,22397,7840,19294,6835,19423,16597,22214,12942,18357,13389,7858 Array ( [0] => 11284 [1] => 20591 [2] => 7850 [3] => 13042 [4] => 24694 [5] => 19421 [6] => 19430 [7] => 22397 [8] => 7840 [9] => 19294 [10] => 6835 [11] => 19423 [12] => 16597 [13] => 22214 [14] => 12942 [15] => 18357 [16] => 13389 [17] => 7858 )