สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'22611' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22412,7348,12467,10977,11528,5805,23111,17542,3038,16713,6227,7335,15960,2816,6635,9815,7910,24437 Array ( [0] => 22412 [1] => 7348 [2] => 12467 [3] => 10977 [4] => 11528 [5] => 5805 [6] => 23111 [7] => 17542 [8] => 3038 [9] => 16713 [10] => 6227 [11] => 7335 [12] => 15960 [13] => 2816 [14] => 6635 [15] => 9815 [16] => 7910 [17] => 24437 )