สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22607' and ( pcharacter='537' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20691,20893,22616,21118,21427,19446,23162,20687,20145,19568,21499,18108,22612,19981,20864,20690,18110,21495 Array ( [0] => 20691 [1] => 20893 [2] => 22616 [3] => 21118 [4] => 21427 [5] => 19446 [6] => 23162 [7] => 20687 [8] => 20145 [9] => 19568 [10] => 21499 [11] => 18108 [12] => 22612 [13] => 19981 [14] => 20864 [15] => 20690 [16] => 18110 [17] => 21495 )