สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22572' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18312,17215,18916,18314,2892,21000,11727,19819,8038,5070,14084,22687,20338,8874,2149,18919,89,21259 Array ( [0] => 18312 [1] => 17215 [2] => 18916 [3] => 18314 [4] => 2892 [5] => 21000 [6] => 11727 [7] => 19819 [8] => 8038 [9] => 5070 [10] => 14084 [11] => 22687 [12] => 20338 [13] => 8874 [14] => 2149 [15] => 18919 [16] => 89 [17] => 21259 )