พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 25 มิถุนายน 2019 / สินค้าวางจำหน่าย ธันวาคม 2019

5,000 BAHT
พรีออเดอร์

Pre-painted Complete Figure
Scale: 1/8
Size: Approx. H20cm
Material: ATBC-PVC/ABS

[Set Contents]
-Main figure
-Base

q select pid from dex_product where pid<>'22567' and ( pcharacter='142' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14595,14590,12990,14589,20463,16477,14586,14601,22568,14594,14587,17218,14597,14598,17700,16476,16478,20462 Array ( [0] => 14595 [1] => 14590 [2] => 12990 [3] => 14589 [4] => 20463 [5] => 16477 [6] => 14586 [7] => 14601 [8] => 22568 [9] => 14594 [10] => 14587 [11] => 17218 [12] => 14597 [13] => 14598 [14] => 17700 [15] => 16476 [16] => 16478 [17] => 20462 )