พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 30 มิถุนายน 2019 / สินค้าวางจำหน่าย ตุลาคม 2019

3,550 BAHT
3900 BAHT
พรีออเดอร์

Red Speedy Jumper! ! !
Kamen Rider Build Rabbit Rabbit Form appeared.
The large weapon "full bottle buster" can be loaded with a full bottle!

Set Contents

・ Main body
・ 3 types of left wrists for replacement, 5 types of right wrists for replacement
・ Full full rabbit tank bottle
・ Full full rabbit tank bottle (long)
・ Full bottle buster

  • Product size: Tall: 145mm / 5.7"inch
  • Material: PVC, ABS

q select pid from dex_product where pid<>'22556' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13157,22815,17677,8764,8735,10829,8749,17701,11087,19648,10752,19966,10828,9902,8752,9910,8745,10563 Array ( [0] => 13157 [1] => 22815 [2] => 17677 [3] => 8764 [4] => 8735 [5] => 10829 [6] => 8749 [7] => 17701 [8] => 11087 [9] => 19648 [10] => 10752 [11] => 19966 [12] => 10828 [13] => 9902 [14] => 8752 [15] => 9910 [16] => 8745 [17] => 10563 )