พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 31 กรกฎาคม 2019 / สินค้าวางจำหน่าย พฤศจิกายน 2019

3,900 BAHT
4300 BAHT
พรีออเดอร์

True ..., Last boss appeared! ! !
Kamen Rider Kronos is commercialized in the figure that got the power of Gemdeus! !
Distinctive patterns that span the entire body are also beautifully reproduced using print coloring! !

Set Contents

・ Main body
・ Sword (Deus Rusher)
・ Shield (Deus Rampert)
・ Replacement wrist left and right for each three
・ Gasachkon bagwiser II
・ Parts for replacement of the Gasachon Bugvisor II

  • Product size: Tall: 145mm / 5.7"inch
  • Material: PVC, ABS

q select pid from dex_product where pid<>'22555' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8477,10367,7210,13054,12052,5552,13982,7356,18915,5724,6142,6691,5854,8504,5874,5555,18336,6058 Array ( [0] => 8477 [1] => 10367 [2] => 7210 [3] => 13054 [4] => 12052 [5] => 5552 [6] => 13982 [7] => 7356 [8] => 18915 [9] => 5724 [10] => 6142 [11] => 6691 [12] => 5854 [13] => 8504 [14] => 5874 [15] => 5555 [16] => 18336 [17] => 6058 )