พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 31 กรกฎาคม 2019 / สินค้าวางจำหน่าย พฤศจิกายน 2019

3,300 BAHT
3650 BAHT
พรีออเดอร์

【Set content】
PVC figure body, post, ABS pedestal

[Product material]
ABS, PVC, MABS

[Product size]
Recoom total height: 86mm
Burtta Total height: 89 mm
Jees Total height: 74mm
Ghourd Total height: 38 mm
Ginew Total height: 43 mm

[Target age]
15 years old or older

q select pid from dex_product where pid<>'22550' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10756,4783,11721,19428,18138,17669,16438,22404,19423,19534,4086,15694,4875,13042,13392,14960,17325,21540 Array ( [0] => 10756 [1] => 4783 [2] => 11721 [3] => 19428 [4] => 18138 [5] => 17669 [6] => 16438 [7] => 22404 [8] => 19423 [9] => 19534 [10] => 4086 [11] => 15694 [12] => 4875 [13] => 13042 [14] => 13392 [15] => 14960 [16] => 17325 [17] => 21540 )