พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 22 พฤษภาคม 2019 / สินค้าวางจำหน่าย มิถุนายน 2019

340 BAHT
พรีออเดอร์

Size: Approx. H150 x W65mm
Material: Acrylic

q select pid from dex_product where pid<>'22529' and ( pcharacter='255' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15297,18038,13792,22516,22517,12739,11674,14322,13622,13790,20372,14433,19620,12416,20193,14326,14331,18318 Array ( [0] => 15297 [1] => 18038 [2] => 13792 [3] => 22516 [4] => 22517 [5] => 12739 [6] => 11674 [7] => 14322 [8] => 13622 [9] => 13790 [10] => 20372 [11] => 14433 [12] => 19620 [13] => 12416 [14] => 20193 [15] => 14326 [16] => 14331 [17] => 18318 )