พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 22 พฤษภาคม 2019 / สินค้าวางจำหน่าย มิถุนายน 2019

340 BAHT
พรีออเดอร์

Size: Approx. H150 x W65mm
Material: Acrylic

q select pid from dex_product where pid<>'22528' and ( pcharacter='255' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14337,17786,21901,15636,15300,15632,14334,14323,14336,16680,13635,20365,20975,20366,15313,22523,15304,12424 Array ( [0] => 14337 [1] => 17786 [2] => 21901 [3] => 15636 [4] => 15300 [5] => 15632 [6] => 14334 [7] => 14323 [8] => 14336 [9] => 16680 [10] => 13635 [11] => 20365 [12] => 20975 [13] => 20366 [14] => 15313 [15] => 22523 [16] => 15304 [17] => 12424 )